Tuore väitös nostaa esiin 3. sektorin työhyvinvoinnin paradokseja

Tuore väitös nostaa esiin 3. sektorin työhyvinvoinnin paradokseja

Kolmas sektori on merkittävä työllistäjä. Järjestöjen ja säätiöiden palkkatyöpanos on vuositasolla noin 5 % koko kansantalouden palkkatyöstä. Tämä on enemmän, kuin esimerkiksi alkutuotannon osuus.

Millaiselta mahtaa näyttää näin merkittävän sektorin työntekijöiden hyvinvointi? Varsin paradoksaaliselta ainakin YTT Kirsikka Selanderin tuoreen väitöstutkimuksen mukaan. Sen mukaan kolmannen sektorin palkansaajat kokevat työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeaksi muita palkansaajia useammin.

Selanderin sosiologian väitöskirja Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 29.9.2018. Selander esitteli järjestöille tutkimuksensa tuloksia 16.1.2019 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n järjestämässä tilaisuudessa Jyväskylässä. Tilaisuutta seurasi paikan päällä sekä etäyhteyden välityksellä lähes 50 järjestötoimijaa ympäri Suomen.

 

Tutustu Selanderin luentomateriaaleihin Yhdistystorin Koulutusten, luentojen ja seminaarien materiaalit -osiossa.