Jämsän järjestökysely: hyvät eväät jämsäläisen hyvinvoinnin edistämiseen!

Jämsän järjestökysely: hyvät eväät jämsäläisen hyvinvoinnin edistämiseen!

Jämsän kaupunki teki vuoden 2018 lopulla järjestökyselyn jämsäläisille järjestöille, joita Patentti-ja rekisterihallituksen mukaan on 445. Kysely lähetettiin noin 150 järjestölle sähköpostin kautta, lisäksi sitä jaettiin laajasti eteenpäin sosiaalisen median kanavilla. Kyselyllä haluttiin selvittää mm. millaista hyvinvointia järjestöt Jämsään tuottavat ja millainen tilanne järjestöillä on tilojen ja toiminnan suhteen. Kyselyyn vastasi 52 järjestöä.

Kyselyn tuloksissa näkyvät hyvin tämän hetkisen järjestökentän yleiset hyvät ja huonot puolet paikallisten näkökulmien lisäksi. Monissa vastauksissa nostettiin esiin huoli tiloista, erityisesti säilytys- ja arkistotiloista on puutetta. Jäsenistön tavoittaminen koettiin ongelmalliseksi, varsinkin ikäihmisten järjestöissä ei vielä ole käytössä sähköisiä tiedonsiirtokanavia ja sosiaaliseen mediaan vasta tutustutaan.

Myönteisinä asioina nousivat esiin hyvinvointia tuottavina kaikissa ikäryhmissä luonto, monet harrastusmahdollisuudet ja hyvät palvelut. Kääntöpuolena mainittiin työttömyys, taloudellinen epätasa-arvo palvelujen käytössä ja nuorten syrjäytyminen. Myös vanhusten yksinäisyys koettiin kasvavana huolena.

Keskinäisessä yhteistyössä on nähtävissä kehittämismahdollisuuksia ja myös kaupungin kanssa tehtävä erilainen yhteistyö kiinnostaa järjestöväkeä. Yhteisinä järjestömaailmaa koskevina haasteina kysely toi esiin aktiivisten toimijoiden puutteen, järjestöjen osin vanhakantaisen toimintamallin ja yleisesti järjestötoiminnan tämän hetkisen huonon vetovoiman. Kokonaisuutena jämsäläisissä järjestöissä on kyllä potentiaalia, kyselyn ja koonnin tehnyt harjoittelija Elsi Pitkämäki arvioi.

– Jatkossa onkin pohdittava, kuinka kyselyn tuloksia hyödynnetään. Kysely viedään sivistys- ja sosiaalilautakuntaan ja esitellään myös järjestöväelle seuraavassa yhteistilaisuudessa, toteaa hallintojohtaja Auli Korhonen.

Järjestöillä on hyvä näkemys jämsäläisten hyvinvoinnin tilasta ja tätä näkemystä aiotaan hyödyntää tämän ja ensi vuoden aikana uutta hyvinvointikertomusta laadittaessa. Hyvinvointikertomuksessa määritellään muun muassa, miten yhteistyössä edistetään jämsäläisten hyvinvointia, sanoo työhyvinvointikoordinaattori Hannele Rahkonen.

Tiedote järjestökyselystä Jämsän kaupungin verkkosivuilla (9.1.2019).

Tutustu Jämsän järjestökyselyyn ja sen tuloksiin täällä.