Stean uusi strategia on julkaistu

Stean uusi strategia on julkaistu

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUSKESKUS (STEA) on julkaissut 10.1.2019 uuden strategiansa. Strategia antaa suuntaviivat STEAn toiminnalle ja sille, minkälaisten tavoitteiden tulisi ohjata STEAn avustustoimintaa kokonaisuutena tulevaisuudessa.

Uutta strategiaa on työstetty yhteistyössä järjestöjen kanssa. Nyt julkaistu strategia on vasta ensimmäinen vaihe, jatkossa STEA lähtee pohtimaan avustoiminnan painotuksia konkreettisemmin.  Jatkossa muun muassa avustusten hakeminen ja raportointi tulee muuttumaan. Näkyviä muutoksia järjestöille on luvassa vuoden 2021 avustushakuun mennessä.

STEA tiedostaa, että tulevina vuosina STEAn tukeman järjestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta, vähennettävä eriarvoisuutta ja vahvistettava yhteisöllisyyttä sekä ihmisten osallisuutta, kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä. Järjestötyön tulee myös lisätä ihmisten voimavaroja pitää huolta itsestään, toisistaan ja ympäristöstä. STEA lupaa toimia järjestöjen tukena näissä pyrkimyksissä.

STEA toivoo järjestöiltä aktiivista keskustelua uudesta strategiasta. Keskustelujen tueksi STEA on tehnyt esityksen, joka avaa strategiaa laajemmin. Esitys löytyy STEAn verkkosivuilta ladattavaksi yhdistysten käyttöön.

Sosiaalisen median kautta keskustelu tavoittaa STEAn sekä muut strategiakeskustelusta kiinnostuneet hashtagilla #yhteisöt2020.

https://www.stea.fi/strategia