Nettisivujen saavutettavuus: velvoite myös järjestöille?

Nettisivujen saavutettavuus: velvoite myös järjestöille?

SOSTE:n verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa (19.12.18)  Kirsi Väätämöinen pohtii, miten lakiesitys EU:n saavutettavuusdirektistä vaikuttaa järjestökentälle:

”Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys, jolla pannaan täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi eli direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki, mukaan lukien vammaiset henkilöt, pystyvät niitä käyttämään. Asia on tärkeä, sillä on arvioitu, että saavutettavuuden kannalta pelkästään erityisryhmiin kuuluu jopa 20 prosenttia suomalaisista. Lisäksi monilla ikäihmisillä on samanlaisia pulmia verkkosivuja käyttäessään.  Laki on määrä saattaa voimaan vaiheittain suhteellisen ripeästi parin seuraavan vuoden aikana.”

Kysymys kuuluu, miten ja missä määrin tuleva laki koskee järjestöjä?

Lue Väätämöisen blogikirjoitus kokonaisuudessaan täältä.