Keski-Suomen järjestämissuunnitelma ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

Keski-Suomen järjestämissuunnitelma ja järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö

KESKI-SUOMEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN KOLMAS VERSIO ON JULKAISTU

Keski-Suomen tulevan maakunnan palveluiden järjestämissuunnitelman kolmas versio on julkaistu KS2021 -sivulla avoimesti kommentoitavaksi ja jatkokehitettäväksi.  Kommentointiaikaa on 15.2.2019 saakka. Palautetta voi antaa otakantaa.fi -palvelussa tai jättämällä vapaamuotisen lausunnon lausunto.fi -palveluun.  Suunnitelman hyväksyy maakuntavaltuusto keväällä 2020.

Kansalaisjärjestöjen kannalta järjestämissuunnitelmaan on kirjattu monia hyviä asioita.

Järjestämissuunnitelmassa on ehdotuksia mm. järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen, maakunnan järjestörahoitukseen, tiloihin ja eri toimijoiden yhteistyökäytäntöihin liittyen.  Lisäksi suunnitelman liitteenä on ehdotus järjestölähtöisen toiminnan määrittelyiksi (sisältää sekä järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan että järjestölähtöisen auttamistyön).


Alla vielä joitakin järjestöjen kannalta mielenkiintoisia poimintoja järjestämissuunnitelman sivuilta:  

  • Maakunnassa asetetaan maakunnan ja järjestöjen yhteistyön periaatteita linjaava kumppanuuspöytä ja laaditaan järjestöstrategia sekä nimetään yhdyshenkilöt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöhön, järjestöyhteistyöhön ja vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.
  • Maakunta tarjoaa (sosiaali- ja terveysalan) yleishyödyllisille kansalaisjärjestöille ja säätiöille asiantuntija- apua, edellyttää palveluntuottajia antamaan järjestöjen käyttöön toimitiloja ja myöntää niille avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvään ei-taloudelliseen toimintaan.
  • Järjestöjen asiantuntemusta hyödynnetään hoito- ja palvelukokonaisuuksien suunnittelussa. Maakunnan palveluntuottajien kanssa tekemiin sopimuksiin sisällytetään palveluntuottajien velvollisuudet ja mahdollisuudet tehdä kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä.
  • Järjestötoiminnan pariin ohjaamista kehitetään ja siinä hyödynnetään sähköistä alustaa. Keski-Suomessa on keskusteltu vastuuvalmistelijoiden kanssa siitä, että yhteisenä alustanamme toimii Yhdistystori.
  • Maakuntien ja kuntien roolit kansalaisjärjestöjen tukemisessa määritellään maakunnan, kuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa laaditussa sopimuksessa.

Nyt on hyvä aika tutkailla ja kommentoida järjestämissuunnitelmaa monesta näkökulmasta ja eri roolien kautta – sekä tehdä hyviä ehdotuksia suunnitelman jatkojalostamiseksi!  Seuraavassa järjestöjen sote- ja maakuntapäivässa 15.1.2019 paneudutaan lisää järjestämissuunnitelmaan ja työpajoissa pureudutaan suunnitelman sisältöön ohjatusti. Päivään kannattaa ilmoittautua ajoissa – ja sitä ennen lukea suunnitelma.

Hyvän itsenäisyyspäivän toivotuksin,
Anne Astikainen, järjestöjen muutosagentti
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt
anne.astikainen@kyt.fi; 050 344 0429