JyväsRiihen Viritys-teemahankkeessa rahoitetaan yhteisöjen pieninvestointeja ja hankintoja

JyväsRiihen Viritys-teemahankkeessa rahoitetaan yhteisöjen pieninvestointeja ja hankintoja

JyväsRiihen Viritys-teemahankkeessa rahoitetaan yhteisöjen pieninvestointeja ja hankintoja. Rahoituksen haku on 25.1. saakka.

Nyt on mahdollisuus virittää kylien asuinympäristön lähiliikunta –, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja monipuolisemmiksi.

Leader JyväsRiihi ry rahoittaa Viritys-teemahankkeen avulla olemassa olevien tai uusien ulkoliikuntapaikkojen tai virkistysalueiden kunnostamista. Rahoitusta voi hakea sellaisten harrastusvälineiden, kaluston tai laitteiden hankintaan, joilla käynnistetään uutta toimintaa alueen asukkaille. Turvallisuutta lisäävät koneet ja laitteet, kuten sydäniskurit ja aggregaatit tai lahtivajan kylmälaitteet kuuluvat tuen piiriin.

Hankkeissa viritellään uuteen uskoon esimerkiksi yhteisten tilojen piha-alueita, luontoretkikohteita, uimarantoja, ulkoliikuntapaikkoja, laavuja tai vastaavia. Hankkeen tavoitteena on lisäksi houkutella uusia yhdistyksiä hanketoimintaan ja kannustaa yhdistyksiä ja asukkaita yhdessä tekemiseen esimerkiksi talkoiden muodossa.

Rahoitusta voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja säätiöt. Nuorten ryhmien tai rekisteröimättömien yhteisöjen hankkeiden puolesta hakijoina voivat toimia myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat. Yksittäisen hankkeen kustannukset voivat olla 1 000 – 15 000 euroa, ja tuki on 60 %.

Hankkeiden hakuaika on 7.-25.1.2019. JyväsRiihen hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet helmikuun kokouksessa. Rahoitettavat hankkeet tulee olla toteutettuna vuoden 2019 lokakuun loppuun mennessä. Rahoitushakemukset voi toimittaa joko postitse osoitteeseen JyväsRiihi ry, Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä tai allekirjoitettuna ja skannattuna osoitteeseen toimisto@jyvasriihi.fi.

Tutustu tarkemmin Viritys-teemahankkeeseen

Lisätiedot

JyväsRiihi ry, Leena Karjalainen
044 959 8500
leena.karjalainen@jyvasriihi.fi