Rahankeräyslaki: Yhdistysten varainhankinta sujuvoitumassa

Rahankeräyslaki: Yhdistysten varainhankinta sujuvoitumassa

KPMG:n uutiskirjeessä (16.11.18) kerrotaan, että hallituksen esitys uudeksi rahakeräyslaiksi (HE 214/2018 vp) on julkaistu. Uuden rahankeräyslain tavoitteena on sujuvoittaa lupamenettelyä ja mahdollistaa niin sanotut spontaanit rahankeräykset. Luvan saamisen edellytyksenä säilyisi edelleen niin kerääjänä olevan yhteisön tai säätiön kuin keräystarkoituksenkin yleishyödyllisyys, mutta ilmoituksenvaraisilta ns. pienkeräyksiltä tätä ei edellytettäisi. Lain sanamuotoon kirjattaisiin, että myös virtuaalivaluutan kerääminen on mahdollista.

Lupamenettelyä pyritään sujuvoittamaan säätämällä rahankeräysluvat toistaiseksi voimassa olevaksi. Samalla luvalla voisi järjestää yhden tai useamman keräyksen. Lupa olisi voimassa, jollei Poliisihallitus peruuta lupaa. Lupa voitaisiin peruuttaa esimerkiksi, jos luvan haltija rikkoo toistuvasti tai vakavasti rahankeräyslain säännöksiä tai jos yleishyödyllisyyden edellytys ei enää täyty.

Hallituksen esityksen mukaan säädettäisiin uudesta pienkeräyksestä, johon ei vaadittaisi rahankeräyslupaa, vaan kirjallinen ilmoitus keräyksen järjestämisestä poliisilaitokselle riittäisi. Ilmoituksen tulisi olla perillä viimeistään viisi arkipäivää ennen keräyksen aloittamista. Rahankeräyksiä valvottaisiin vuosittain annettavilla vuosi-ilmoituksilla sekä pienkeräystilityksillä. Rahankeräyksen järjestäjän tulisi tehdä vuosittain Poliisihallitukselle vuosi-ilmoitus rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä sekä vuosisuunnitelma tulevista rahankeräyksistä. Pienkerääjän tulisi antaa poliisilaitokselle pienkeräystilitys kahden kuukauden kuluessa keräyksen päättymisestä.

Uuden rahankeräyslain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2019.

KPMG:n uutiskirjeen pääset lukemaan tästä.