Selvitys järjestöjen palvelutuotannon tulevaisuudesta käynnistymässä

Selvitys järjestöjen palvelutuotannon tulevaisuudesta käynnistymässä

Keskisuomalaiset järjestöt ovat huolissaan asiakkaidensa palveluiden tulevaisuudesta. Sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä työllistämispalveluiden kentälle suunnitteilla oleva markkinaperusteinen tuotantomalli asettaa järjestölähtöisesti palveluita tuottavat yhteisöt samalle viivalle liiketaloudellisesti toimivien tuottajien kanssa. Muutoksen vaikutuksia järjestöjen tarjoamien palveluiden asiakkaisiin ei ole kuitenkaan toistaiseksi selvitetty.

”Mitä siitä seuraa esimerkiksi vaikeasti työllistyville ja paljon tukea tarvitseville asiakkaille? Onko vaarana, että esimerkiksi järjestöjen asumispalveluissa asuville henkilöille ei löydy tuttua ja turvallista auttajaa, kun pienet voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät omaa tarvittavaa riskirahoitusta pärjätäkseen kilpailussa? Suunnitelmissa oleva uudistus aiheuttaa myös huolen kansalaistoiminnan ja yleishyödyllisen vapaaehtoistyön toimintamahdollisuuksista.”, kuvailee Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n toiminnanjohtaja Raili Haaki järjestöjen huolenaiheita.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT) ry tarttuu järjestöjen huoleen ja toteuttaa asiasta selvityksen. Palveluottajajärjestöjen esityksestä selvityshenkilöksi on kutsuttu dosentti Sakari Möttönen. Prosessiin on lähdössä mukaan palveluja tuottavia säätiöitä ja yhdistyksiä, ja uusia tahoja toivotaan mukaan. Selvitys tuottaa jäsennettyä tietoa järjestöjen toiminnasta ja palvelutuotannon volyymista maakunnassa sekä tiivistää kolmannen sektorin yhteistyötä.

”On ensiarvoisen tärkeää saada kuva siitä, miten järjestöjen kohdejoukon palvelut tulevat muuttumaan. Tarkoituksenamme on etsiä keinoja taata palveluiden laatu ja jatkuvuus tulevassa uudistuksessa.”, kertoo Haaki.

  • Kolmannen sektorin organisaatioilta kysytään halukkuutta osallistua selvitykseen 7.12.2018 mennessä sähköpostitse KYT ry:n toiminnanjohtajalle: raili.haaki@kyt.fi
  • Selvityksen kustannukset katetaan mukaan lähtevien organisaatioiden osallistumismaksuilla. Suuruus suhteutetaan kunkin organisaation liikevaihtoon.
  • Mukaan lähtevien yhteisöjen edustajat kutsutaan koolle Kansalaistoiminnankeskus Mataraan 11.12.2018 klo 12-13.30 (tilaisuus Matarasalissa)
  • Laaditaan tarvittavat sopimukset.
  • Selvitys käynnistyy vuoden 2019 alkupuolella. Tällöin laaditaan tarkempi toimintasuunnitelma ja aikataulu. Selvitykseen käytetään arviolta 1 kk:n työpanos.
  • Selvityksen toteutus kytkeytyy sote-ja maakuntauudistuksen aikatauluun ja etenemiseen.

Selvityksestä tarkemmin oheisessa diasarjassa:

Järjestöjen palvelutuotannon selvitys, KYT (PDF)

Lisätietoja:

Raili Haaki
toiminnanjohtaja, KYT ry, 050 3046245

Sakari Möttönen
dosentti, 050 60967