Jyväskyläläiset yhdistykset tyytyväisiä kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön

Jyväskyläläiset yhdistykset tyytyväisiä kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön

Jyväskyläläisten päättäjien ja yhdistysten iltakahveilla 21.11.2018 käytiin Jyväskylän kaupungin erikoissuunnittelija Jukka Laukkasen ohjaamana yhteistä keskustelua siitä, mikä kaupungin ja yhdistysten yhteistyössä on toimivaa ja mitä olisi tarpeen kehittää. Paikalla oli lähemmäksi 40 yhdistystoimijaa ja useita päättäjiä.

Jyväskylän kaupunki sai kiitosta yhdistyksiltä mm. asukas- ja aluetyöstä ja tähän nimetyistä yhdyshenkilöistä sekä kaupungin hyvästä tahdosta tehdä yhdistysten kanssa yhteistyötä. Avustuskäytännöt todettiin osaltaan toimiviksi, mutta toisaalta niihin kaivattiin vielä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Osa toimijoista koki yhteistyön kaupungin tilojen käytön osalta toimiviksi, toisaalta osa toimijoista nosti kaupungin tilojen hyödyntämisen kehittämiskohteeksi.

Kaupungin ja yhdistysten yhteistyöhön nimetty yhdyshenkilö todettiin välttämättömäksi myös tulevaisuudessa luontevan ja joustavan yhteistyön toteutumiseksi. Keskusteluissa nousi huoli siitä, että jatkossa tällaista henkilöä ei olisi.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös siitä, mistä löytyvät jyväskyläläisten yhdistysten tiedot. Jyväskylän kaupungin erikoissuunnittelija Jukka Laukkanen kertoi, että tavoitteena on ottaa yksi kanava käyttöön. Hän kehottikin jyväskyläläisiä yhdistyksiä laittamaan tietonsa www.yhdistystori.fi -sivustolle. Yhdistystori.fi on maksuton alusta keskisuomalaisten yhdistysten viestinnän ja näkyvyyden tueksi. Lisäksi Jyväskylän kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivuilta löytyy tietoa osallisuudesta, vapaaehtoistoiminnasta sekä yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Iltakahvien lopuksi sovittiin, että vastaavanlainen tilaisuus järjestetään puolen vuoden päästä uudelleen. Vastuun järjestämisestä ottivat iltakahvien toteuttajat Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Tietoa tulevasta tilaisuudesta löytyy mm. Yhdistystori.fi -sivustolta.

Muistion 22.11.2018 iltakahveista löydät täältä.