Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri

Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri

Suomen ensimmäinen järjestöille räätälöity hiilijalanjälkilaskuri on julkaistu.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy tuotteen, toiminnan tai palvelun takia. Hiilijalanjäljen laskentatulos on arvio, jonka ideana on kertoa suuruusluokista ja havainnoida mistä osa-alueista hiilijalanjälki muodostuu. Järjestöjen hiilijalanjälki muodostuu usein energian käytöstä, matkustamisesta, hankinnoista, palveluista sekä tapahtumien järjestämisestä.

Laskurin ideana on saada järjestöt tietoisiksi ilmastovaikutuksista ja kannustaa järjestöjä valitsemaan hiilifiksumpia vaihtoehtoja. Ilmastonmuutoksen hillintää ei tule sysätä yksilöiden tai myöskään järjestöjen vastuulle vaan tarvitaan rakenteellisia muutoksia. Järjestöt voivat kuitenkin omalta osaltaan vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin arjen toiminnallaan: rajoittamalla turhaa luonnonvarojen kulutusta, luomalla kysyntää vähähiilisille ratkaisuille, välittämällä tietoa ja tukemalla kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

https://blogs.helsinki.fi/hiilifiksu/laskuri/