Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset mm. järjestöjen kannalta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset mm. järjestöjen kannalta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkisti keskiviikkona 7.11. kolme mietintöluonnosta maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvästä lakipaketista. Luin mietintöluonnoksia läpi erityisesti järjestöjen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Koska mietintöluonnokset ovat yhteensä 650 -sivuiset, niiden perusteellinen lukeminen vaatisi runsaasti aikaa. Jokaisen kannattaa silmäillä ainakin muutosesityksistä laadittu tiivis yhteenveto . 

Tein mietintöluonnoksista myös oman yhteenvetoni kiinnostuksesta asiaa ja etenkin järjestöjen tulevaisuutta kohtaan: Sote-valiokunnan mietintöluonnokset mm. järjestöjen kannalta 9.11.2018. Erityisen ilahduttavaa oli huomata, miten paljon sekä järjestötoimijoiden että selvityshenkilö Tuija Braxin esityksiä oli huomioitu sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä.  Valiokunnan esitykset järjestöjen kannalta tiivistetysti:

  • Maakunnille  velvoite tukea sote-järjestöjä ja erityisesti muutosvaiheessa huolehdittava ettei järjestöjen avustuksiin synny katkoksia.
  • Tunnistettava Veikkauksen avustusten vaikutus järjestöjen toimintaan ja mahdollisuuksiin osallistua palvelutuotantoon.
  • Järjestöjen yleishyödyllinen toiminta ja vertaistuki hyvä sisällyttää maakunnan lakisääteisiin strategioihin ja julkiseen palvelulupaukseen.

9.11.2018 Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen