Mitä kuuluu maakunta- ja sote-uudistukselle?

Mitä kuuluu maakunta- ja sote-uudistukselle?

Ajankohtaisia asioita järjestöille maakunta- ja soteuudistukseen liittyen  

Tässä koosteessa on uudistuksen tilanne valtakunnallisesti ja alueellisesti sekä järjestöille tietoa tilaisuuksista ym, joiden avulla uudistuksen tekemiseen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan. Paljon tapahtuu ja moni asia etenee, kannattaa siis tulla mukaan!


Maakunta- ja sote-uudistuksen tilanne valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Eduskunnassa on käsittelyssä mittava lakipaketti, jonka aikataulu määrittää uudistuksen etenemisen. Lait ovat parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, ja sieltä niiden on määrä edetä perustuslakivaliokunnan kautta eduskunnan suuren salin äänestykseen. Aikatauluista riippuen vaihtoehtoja on ainakin seuraavat:  

 1. Jos lait menevät läpi vuoden 2018 loppuun mennessä: Väliaikaishallinto (virkamiehet) aloittaa 2019 alussa, maakuntavaalit toukokuussa 2019, valtuusto aloittaa syksyllä 2019, maakuntavaltuusto sekä valtuuston nimeämä maakuntahallitus organisoivat ja johtavat valmistelua syksystä 2019 alkaen. Maakunnat aloittavat 2021
 1. Jos lakien hyväksyminen viivästyy alkuvuoteen 2019: Väliaikaishallinto organisoi ja johtaa valmistelua 2019 syksyn, maakuntavaalit pidetään syksyllä 2019, kunnes maakuntavaltuusto nimeää hallituksen vuoden 2020 alussa. Maakunnat aloittavat tässäkin skenaariossa vuonna 2021.
 1. Jos uudistus siirtyy seuraavalle hallituskaudelle: Tällöin lähdetään kokonaan uudelta pohjalta. Sotea viedään eteenpäin, muiden palveluiden (esim. kasvupalveluiden) osuus auki. Kunnissa on valmius tehdä mahdollinen vapaaehtoinen sote-kuntayhtymän esiselvitys (päätös kuntien käsissä).

Koska tilanne on valtakunnan tasolla auki, maakunnan valmistelussa on keskitytty niihin asioihin, jotka vievät asioita eteenpäin kaikissa skenaarioissa: palveluiden järjestämissuunnitelma, tietojohtaminen ja yhteisen tietopohjan rakentaminen, asiakas- ja palveluohjaus sekä palvelutuotannon ohjaus – mitä palveluita, palveluketjuja ja myöntämiskriteereitä voidaan yhdenmukaistaa vuosina 2019 ja 2020


Järjestöille tiedoksi tärkeitä tilaisuuksia lähiaikoina

Palveluiden tuottamiseen liittyen

 • Maakunnan järjestäjän koolle kutsumat tuottajien tapaamiset ja työryhmät. Maakunnan järjestäjä kutsuu koolle eri palveluiden tuottajia. Syksyn kuluessa on ollut kaksi tapaamista, ja seuraava tapaaminen on keskiviikkona 28.11.2018 klo 15.00-18.00 Cygnaeustalolla. Keskiviikkona 31.10.18 pidetyssä tuottajien tapaamisessa sovittiin tuottajien työryhmien muodostamisesta. Työryhmät muodostetaan sekä asiakasryhmittäin (Lasten, nuorten ja perheiden palvelut; Ikäihmisten palvelut; Vammaisten palvelut; Mielenterveys- ja päihdepalvelut; Työikäiset) että palveluittain (Koti- ja asumispalvelut; Sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalvelut; Kuntoutus-/toimintakykypalvelut sekä Hyte). Puheenjohtajaehdokkaita työryhmiin toivotaan Keski-Suomen Yrittäjiltä ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:ltä. Lisätietoja tapaamista ja työryhmien muodostamisesta mikael.palola@keskisuomi.fi.
 • Palveluita tuottavien järjestöjen tapaamiset. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki koordinoi palveluita tuottavien järjestöjen tapaamisia. Tapaamiset ovat kaikille asiasta kiinnostuneille avoimia, ja viime aikoina niissä on keskusteltu pääasiassa palveluita tuottavien järjestöjen toimintaympäristön muutoksesta sekä tiiviimmän yhteistyön tarpeista ja keinoista. Seuraava tapaaminen on sovittu pidettäväksi tiistaina 11.12.18 klo 12.00 alkaen. Lisätietoja raili.haaki@kyt.fi.

Maakunnan järjestämistehtäviin liittyen 

 • Keski-Suomen järjestämissuunnitelman kolmas versio on tulossa avoimelle kommentointikierrokselle marras-joulukuussa 2018.
 • Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä tiistaina 15.1. klo 9.00-16.00. Päivän teemana on järjestämissuunnitelmasta ajankohtaisalustus sekä ohjattuja työpajoja. Tarkemmat tiedot päivittyvät Yhdistystorille ja ilmoittautuminen käynnistyy kaikkien työpajojen varmistuttua.
 • Asiakas- ja palveluohjauksesta järjestöjen toimintojen piiriin tulossa työpajoja. Tulevaisuudessa palveluissa pyritään lisäämään ihmisten ohjaamista myös järjestöjen toimintojen piiriin. Tästä aiheesta on järjestöille työpajat 4.3.19; 5.3.19 ja 6.3.19 klo 12.00 – 16.00. Kunkin työpajan kohderyhmä on eri, ja tarkemmin nämä täsmentyvät ensi vuoden puolella.

Järjestöyhteistyö ja verkostot uutta maakuntaa ja kuntayhteistyötä rakentamassa

 • Maakunnallista osallisuussuunnitelmaa laaditaan osallisuusfoorumin voimin, ja mukaan toivotaan nyt erityisesti järjestöjä! Yhdeksi Keski-Suomen osallisuussuunnitelman painopisteeksi on kaavailtu kansalaisyhteiskuntaystävällisyyttä. Tämä liittyy Keski-Suomen tavoitteeseen rakentua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnaksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden ja osallisuuden linkittymiseen toisiinsa. Osallisuussuunnitelmaa pohjustava osallisuuskysely lähtee liikkeelle loppuvuodesta 2018 ja osallisuussuunnitelman ensimmäinen versio avoimelle kommentointikierrokselle keväällä 2019. Osallisuusfoorumin tapaamiset ovat avoimia, ja seuraava foorumi on ma 12.11.18 klo 10.00-12.00 KS keskussairaalan auditoriossa. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja susanna.mutanen@ksshp.fi.
 • Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä edistetään! Keskisuomalaisia kuntia kannustetaan hyvinvoinnin voittajiksi järjestöpositiivisen kunnan tarkistuslistan avulla. Lisää tietoa Yhdistystorilla. Kevään 2019 elinvoimapajojen ajankohdat on julkaistu Yhdistystorilla.
 • Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä. Kumppanuuspöytään on menossa jäsenehdokkaiden haku 16.11.18 saakka.
 • Keskisuomalaiset sote-järjestöt kokoontuivat 30.10.2018 pohtimaan mm. yhteisen vaikuttamistyön tarpeita. Tilaisuuden materiaalit. Seuraava tapaaminen sovittiin pidettäväksi 2.2019 klo 12.00-16.00. Koollekutsujana toimii KS vaikuttavat järjestöt -hanke. Myös toimialakohtaisia/ substanssiperusteisia tapaamisia toivottiin, mutta niistä sovitaan myöhemmin uudistuksen tilanteen selkiintyessä.

Tiedoksenne myös

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke vaikuttaa siihen, että 

 • maakuntaan ja kuntiin luodaan toimivat järjestöyhteistyörakenteet
 • järjestöjen toimintaedellytykset säilyvät
 • järjestöjen eri toiminnoille ja asiantuntijuudelle löytyy tarkoituksenmukainen rooli uudessa maakunnassa ja kunnissa
 • järjestöjen valmiudet toimia kunnan ja maakunnan kumppaneina vahvistuvat

Lisätietoja järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi, 050 344 0429