Tietoa ja tunnuslukuja liikunnan hyvinvointivaikutuksista, seminaari 21.11.

Tietoa ja tunnuslukuja liikunnan hyvinvointivaikutuksista, seminaari 21.11.

Liikunnan tunnuslukuja Keski-Suomesta –seminaari tarjoaa näkökulmia hyvinvoinnin edistämisen rakenteisiin ja resursseihin maakunnassa ja kunnissa.

Miltä Keski-Suomi näyttää maakuntana? Millainen on se kuntien toimintaympäristö, johon terveyden edistämisen toimenpiteitä pyritään kohdistamaan tai millainen on se kunta, jolla säilyy hyvinvoinnin edistämisen velvoite vielä sote- ja maakuntauudistuksen jälkeenkin?

Esityksessä tarkastellaan kuntien elinvoimaisuutta ja väestörakennetta suhteessa liikuntaa ja terveyttä edistäviin rakenteisiin sekä toimenpiteisiin kohdennettuihin resursseihin. Yhdistettyjen tietojen avulla pyritään antamaan aineksia arvioinnille hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista kunnissa ja maakunnassa. Alustuksessa esitellään myös ”Lasten ja nuorten liikunta Suomessa – Tuloskortti 2018” sekä kouluikäisten liikunnan data-alusta, joka tarjoaa kuntakohtaista tietoa päätöksenteon tueksi.

Aihetta esittelevät yksikönjohtaja Kaarlo Laine, tutkimusjohtaja Tuija Tammelin, tutkimuskoordinaattori Virpi Inkinen ja tutkija Salla Turpeinen (LIKES).

Paikka: Agora, Lea Pulkkisen sali, Mattilanniemi 2, 40100 Jyväskylä.

Ilmoittautuminen 19.11. mennessä.