Tule mukaan rakentamaan Keski-Suomen osallisuusohjelmaa!

Keskisuomalaiset järjestöt ovat merkittäviä osallisuuden ja luottamuksen ylläpitäjiä. Keski-Suomen järjestökartoituksen (2018) mukaan omaehtoinen, pienimuotoinenkin yhdistys- ja kansalaisjärjestötoiminta on kaikissa muodoissaan pääosin terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä sekä siten myös korjaavien sote-palveluiden tarvetta ennaltaehkäisevää työtä.

Keski-Suomessa valmistellaan parhaillaan maakunnan osallisuusohjelmaa, joka omalta osaltaan toimeenpanee maakuntastrategiaa. Ohjelmassa tunnistetaan keinot sekä rakenteet osallisuuden toteutumiselle. Ohjelma vahvistaa demokratiaa ja asukkaiden tasa-arvoisuutta. Osallisuusohjelma linkittyy myös maakunnan hyvinvointikertomukseen – onhan osallisuus mitä enimmässä määrin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä!

Tavoitteena on, että osallisuuden keinot ovat ymmärrettäviä ja käytettäviä sekä eri toimijoiden tiedossa. Ohjelmassa huomioidaan esteettömyys, visuaalisuus ja helppolukuisuus. Ei siis tehdä vain yhden kanavan ohjelmaa.  Ohjelman toteutumista tullaan myös seuraamaan.

Juuri järjestöjen toivotaan osallistuvan aktiivisesti myös osallisuusohjelman tekemiseen. Jos haluat tulla mukaan, siihen on useita tapoja. Loppuvuodesta 2018 – alkuvuodesta 2019 tulee osallisuuskysely, johon kannattaa vastata ja jakaa eteenpäin.  Kaikkein helpoiten asian äärelle pääset tulemalla osallisuusfoorumiin, joka kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 12.11.2018 klo 10.00-12.00. Lisätietoja mm. paikasta ja ilmoittautumiset: terveyden edistämisen suunnittelija Susanna Mutanen, susanna.mutanen@ksshp.fi.

Anne Astikainen, järjestöjen muutosagentti, anne.astikainen@kyt.fi