Keski-Suomen vaikuttamispäivästä 5.10. terveisiä

Keski-Suomen liitto järjesti lokakuun alussa maakunnan vaikuttamispäivän. Tilaisuuteen osallistuttiin myös Keski-Suomen Yhteisöjen Tuesta monen muun järjestötoimijan kanssa. Päivän aikana kuultiin useita alustuksia vaikuttamiseen liittyen sekä työskenneltiin työpajoissa.

Yhdessä työpajassa pohdittiin sitä, kuinka Keski-Suomesta rakennetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallimaakunta.  Tärkeimmiksi tavoittelemisen arvoisiksi asioiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä koettiin positiivisuus ja osallisuus, terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma kaikissa päätöksissä sekä tutkimustiedon hyödyntäminen. Osallisuuden edistämisessä tärkeiksi tekijöiksi nimettiin mm. järjestökenttä ja järjestöyhteistyö, vaikuttamistoimielimet, tasa-arvoisuus koko maakunnassa sekä uusi palvelukulttuuri.

Tapahtuma on osa prosessia, jonka tuotoksena syntyy loppuvuoden aikana Keski-Suomen vaikuttamissuunnitelma avoimesti kommentoitavaksi ja täydennettäväksi. Tilaisuuden lähetystä voi seurata youtubessa.