Järjestöt maakunnan kumppanina – Oppaasta malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen

Maakunnallisen valmistelutyön tukemiseksi tuotetussa käytännönläheisessä oppaassa esitellään, miten kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan ja millaisia malleja ja työkaluja järjestöjen sekä maakunnan tai kunnan välisen kumppanuuden ja yhteistyön rakentamiseen on olemassa. Oppaaseen on koottu yhteistyön hyviä käytänteitä ja esimerkkejä kansalaisjärjestöiltä ja maakuntavalmistelijoilta eri puolilta Suomea.

Järjestöt maakunnan kumppanina -oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Kuntaliiton Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen keskiöön -projekti, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. Opas valmisteltiin avoimessa prosessissa kevään 2018 aikana, ja siihen pyydettiin laajasti kommentteja sidosryhmiltä.

Opas julkistettiin12. syyskuuta 2018 Kuntamarkkinoilla, ja se on maksutta saatavilla suomeksi ja ruotsiksi Kuntaliiton verkkokaupasta.

Järjestöt maakunnan kumppanina -opas

Uutinen Valtioneuvoston sivulla