STEA kylässä: järjestöt ja rahoittaja ihmisarvon asialla

STEA kylässä: järjestöt ja rahoittaja ihmisarvon asialla

Voimavarat. Merkityksellisyys. Yhteisyys. Moninaisuus. Ihmisarvo. Näihin sanoihin vaikuttaa kiteytyvän keskisuomalaisten hyvinvointi- ja sote-järjestöjen näkemys siitä, mikä tässä ajassa on oleellista, erityistä ja vahvistamisen arvoista nimenomaan kansalaisjärjestöjen monipuolisessa toiminnassa ja työssä.

Monen keskisuomalaisenkin järjestön rahoittaja, STM:n Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), kävi 23.8. Jyväskylässä kuulemassa maakuntamme järjestöjen näkemyksiä ja tulevaisuuspohdintoja. STEAn luotsaamassa ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa oli paikalla yli 30 järjestö- ja kansalaistoimijaa, jotka toivoivat rahoittajalta jatkossakin vahvaa tukea moninaiseen ja jokaisen ihmisen erityisyyden tunnistavaan kansalaisjärjestötoimintaan.

Tulevaisuuden alati muuttuvassa maailmassa järjestöt näkivät paikan sillanrakentajan roolille; erilaisten ihmisryhmien välillä, päätöksentekijöiden ja ihmisten arjen välillä. Rahoituksen näkökulmasta tämä vaatii aiempaa ketterämpiä ja joustavampia rahoitusmalleja, järjestöiltä puolestaan rohkeaa ja uusiutumiskykyistä ajassa elämistä. Tilaisuuden avoimesta ja rikkaasta keskustelusta päätellen meiltä Keski-Suomesta kyllä löytyy kehittymishaluisia ja -kykyisiä tulevaisuuden järjestötekijöitä!

Vastaavia visiittejä tehdään parhaillaan ympäri Suomen. STEA haluaa kuulla monipuolisesti erilaisten ja eri alueilla toimivien hyvinvointi- ja sote-järjestöjen näkemyksiä tulevaisuuden suuntalinjoista STEAn avustusstrategian uudistamisen tueksi. Uudet avustuslinjaukset julkaistaan tammikuussa 2019 ja uutta avustusstrategiaa lähdetään toteuttamaan vuodesta 2020 alkaen.

STEA KYLÄÄN 23.8.18 koonti keskusteluista (pdf, lisätty listaus osallistujatahoista 29.8.2018)

Kuva: Liisa Kairesalo