Järjestöt vastaavat tämän ajan osaamis- ja verkostoitumistarpeisiin

Selvityshenkilö Tuija Braxin väliraportti sosiaali- ja terveysjärjestöistä uudessa sote-järjestelmässä on herättänyt ansaittua mielenkiintoa. Dosentti Jorma Niemelä on kirjoittanut väliraportista pika-arvion. Itse tein toukokuussa raportin keskeisistä kohdista pienen tiivistelmän.

Tässä kohtaa näen tärkeäksi nostaa esiin järjestöjen resurssit ja reagointikyvyn muuttuvassa maailmassa. Toimintaympäristön muutos vaatii sen aktiivista seuraamista, vaikuttamista ja oman toiminnan näkyväksi tekemistä. Mikään näistä ei onnistu yksin puurtaen eikä ilman osaamista. Niemelä viittaa pika-arviossaan vuonna 2011 Aaro Harjun kanssa laatimaansa selvitykseen järjestöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä. ”Jos tuo selvitys olisi otettu vakavasti, Keski-Suomen yhteisöjen tuen (KYT) kaltaiset alueelliset neuvonta- ja tukiorganisaatiot olisivat valmiina joka ilmansuunnalla”. Tämä on hyvä havainto, sillä nyt jos koskaan järjestöt tarvitsevat tiedon ja verkostojen kokoajaa. Järjestökentän rikkaus, ja samalla haavoittuvuus, on sen moninaisuudessa ja heterogeenisyydessä.

Tuija Brax taas on tuonut esille, että STEAn rahoittamien Järjestö 2.0 -hankkeiden kaltaiselle vaikuttamistyölle tulee taata jatkuvuus. Samalla on Braxin mielestä huolehdittava siitä, että tätä työtä tekevillä ihmisillä on ”riittävä osaaminen ja natsat”. Riittävä osaaminen ja natsat tulevat mm. koulutuksen, kokemuksen ja tekemisen myötä. Ne eivät elä tyhjiössä eivätkä synny hetkessä. Olen joskus verrannut vaikuttamistyötä maratoniin. Sekin vaatii vuosien ja vuosikymmenien harjoittelua, kokemusta, ennakointia ja tekemistä. Joskus onnistuu, joskus menee kaikesta huolimatta niin sanotusti reisille. Ja silti aina pitää nousta ylös ja jatkaa.

Järjestötyötä tehdään vaatimattomin resurssein, usein heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa ja heidän asemaansa vaikuttaen.  Järjestöissä tehdään työtä jota kukaan muu ei tee. Järjestöt toimivat verkostojen kokoajina ja eri toimijoiden yhdistäjinä. Jatkossa menestynevät juurikin sellaiset organisaatiot, joilla on kykyä yhdistää eri toimijoita ja erilaista osaamista. Järjestöissä on myös sellaista asiantuntijuutta ja tietoa jota muilla ei ole. Arvostetaan siis vankkaa osaamistamme ja arvokasta yhteistyörooliamme.

Samaan hengenvetoon totean rehellisyyden nimissä monen järjestön toimivan niin pienin resurssein ettei yhteistyölle, vaikuttamiselle ja verkostoitumiselle arjen puristuksissa ole aikaa. Tosiasia on, että osaaminen, vaikuttaminen ja yhteistyö edellyttävät pitkän tähtäimen resursseja – niitä joita muun muassa Niemelä ja Brax peräänkuuluttavat.

Hyvän juhannuksen toivotuksin järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen
Järjestöjen asialla muuttuvassa toimintaympäristössä


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn