Suositukset maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille KS järjestökartoituksen pohjalta

Suositukset maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille KS järjestökartoituksen pohjalta

Keski-Suomen maakunnallisen järjestökartoituksen pohjalta on laadittu suosituksia maakunnalle ja kunnille sekä järjestöille. Nämä suositukset pohjautuvat mm. järjestökartoitukseen, muihin ajankohtaisiin raportteihin ja selvityksiin *) sekä Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt –hankkeen tilaisuuksissa esille nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin.

Toivomme, että Keski-Suomen uudessa maakunnassa ja kunnissa tunnistetaan ja tunnustetaan erilaisten ja eri kokoisten järjestöjen merkitys ihmisten hyvinvoinnille sekä varmistetaan niiden toimintaedellytykset. Tämä edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kumppanuutta pysyvien rakenteiden ja käytäntöjen avulla. Yhteistyötä helpottaa ja joustavoittaa se, jos kunnat ja maakunta nimeävät järjestöyhteistyöstä vastaavan henkilön tai tahon. Kuntatasolla on tärkeää tehdä yhteistyötä ja tukea jatkossakin myös sote-järjestöjä huolimatta siitä, että niiden toiminnan ajatellaan jatkossa linkittyvän tiiviimmin maakuntaan  siirtyviin sote-palveluihin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tarvitaan edelleen yhteistyötä kaikkien toimialojen järjestöjen kanssa.

Paikallisesti voidaan suositella kokeiltavaksi asukaslähtöisiä ja ketteriä kokeiluja yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa. Lisäksi etenkin selvityshenkilö Tuija Braxin selvityksen pohjalta on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota paikallisesti toimiviin sosiaalialan järjestöihin, jotta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten palveluihin ei tule aukkoja.

Järjestöissä on tärkeää kirkastaa oma perustehtävä, ellei sitä ole jo tehty. Sen lisäksi erityisen tärkeää on tehdä toimintaa näkyväksi selkeästi. Toimintaympäristön muutoksissa selviytymistä helpottaa voimien yhdistäminen ja järjestöjen keskinäinen yhteistyö.

Muut ajankohtaiset raportit ja selvitykset *)

Selvityshenkilö Tuija Braxin väliraportti järjestöjen roolista uudessa sote- ja maakuntamallissa
THL:n tuore asiantuntija-arvio sote-palveluista Keski-Suomessa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja aineistot, esim. alueuudistuksen sivuilla
Keski-Suomen järjestämissuunnitelman tekstit ja lausunnot

Lisätietoja: Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, anne.astikainen@kyt.fi


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn