Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus julkaistaan 5.6!

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus julkaistaan 5.6!

Keski-Suomen maakunnallinen järjestökartoitus julkaistaan 5.6!

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on toteuttanut ainutlaatuisen kartoituksen keskisuomalaisesta järjestökentästä. Vastaavaa kartoitusta ei maakunnassa ole aiemmin tehty. Kartoitus koostuu keskisuomalaisille järjestöille ja kunnille tehdyistä kyselyistä. Kunnista yhtä lukuun ottamatta kaikki vastasivat kyselyyn. Kartoituksen tuottama tieto on hyödynnettävissä myös valtakunnallisesti, sillä järjestöjen toimintaan tällä hetkellä vaikuttavat muutokset ovat joka puolella maata samantyyppisiä.

Kartoitus tuo selkeästi esille keskisuomalaisen järjestökentän moninaisuuden; järjestöissä on suuria ja pieniä sekä ammattimaisesti johdettuja ja puhtaasti vapaaehtoisin voimin toimivia.

Järjestöt toimivat elinvoiman moottoreina, kehittämiskumppaneina, aktiivisuuden vahvistajina ja  luottamuksen rakentajina. Ilman järjestöjä lukemattomat ihmisten arjen ja myönteisen kuntakuvan kannalta merkitykselliset asiat jäisivät tekemättä. Kaiken toiminnan lisäksi järjestöissä on paljon sellaista kokemustietoa, jota ei ole muilla toimijoilla. Lisäksi voidaan arvioida, että keskisuomalaisissa ihmisten hyvinvointia edistävissä järjestöissä on yhteensä huikeat 100 000 vapaaehtoista!

 Järjestöt – liian arvokkaita menettäväksi

Kartoituksen pohjalta voidaan hyvillä mielin todeta, että keskisuomalaiset kunnat arvostavat järjestöjä ja tunnistavat niiden merkityksen sekä asukkaiden hyvinvoinnille että myönteiselle kuntakuvalle. Kunnat haluavat myös kehittää järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä entistä systemaattisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan.

Jos järjestötoiminta onnistutaan pitämään elinvoimaisena, sillä on oleellinen rooli paikallisen hyvinvointipolitiikan rakentamisessa sekä hyvinvoinnin lisäämisessä ja sitä kautta sosiaalisen pääoman kasvattamisessa. Toivomme, että Keski-Suomen uudessa maakunnassa ja kunnissa varmistetaan tulevaisuudessakin järjestöjen toimintaedellytykset. Kartoituksen ja useiden muiden ajankohtaisten selvitysten perusteella suosittelemme, että maakuntaan ja kuntiin nimetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilöt sekä järjestöyhdyshenkilöt. Tällöin esimerkiksi vapaaehtoisten yhteydenotot löytäisivät kunnassa helpommin oikean osoitteen ja yhteistyöllä olisi jatkuvuutta. Omalta osaltamme tarjoamme järjestöille tukea toiminnan näkyväksi tekemiseen sekä toimintaympäristön muutokseen liittyen. Rakennetaan Keski-Suomesta yhteistyöllä ja konkreettisilla toimilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunta kaikille!

Tuloksista ja toimenpide-esityksistä kuulet lisää kaikille avoimessa julkistamistilaisuudessa tiistaina 5.6. klo 13.00 Matara 6 ala-aulassa.

Kartoitus on luettavissa 5.6. jälkeen  Yhdistystorilla.

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa tuemme erilaisten ja erikokoisten järjestöjen luontevan roolin rakentumista suhteessa maakuntaan ja kuntiin. Hanketta (2017–2020) rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), ja se on yksi Keski-Suomen maakuntauudistuksen kärkihankkeista

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn