Koonti tietosuoja-asetuksesta yhdistyksille

Koonti tietosuoja-asetuksesta yhdistyksille

 

Miksi tietosuojalait muuttuvat?

(Suora lainaus: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html#tietosuoja-asetus)

Uuden lainsäädännön tavoitteena on

 • parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia
 • vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin tietosuojakysymyksiin
 • yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa
 • edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä.

 

Mikä tietosuoja uudistus?

(Suora lainaus: http://www.kylatoiminta.fi/uutiset/249/Lyhyesti-EU-n-uudesta-tieto-suoja-asetuksesta.html)

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Siirtymäajan jälkeen asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. Tavoitteena on henkilötietojen käsittelyn avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Lisäksi vahvistetaan rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Kansallisella lainsäädännöllä voidaan täydentää sääntelyä silloin, kun asetus antaa siihen mahdollisuuden. Kansallinen säädösvalmistelu on vielä kesken.

Asetus koskee kaikkia toimijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja eivätkä yhdistykset tee tästä poikkeusta. Toiminnan laajuudella ei ole merkitystä. Henkilötieto on mikä tahansa tieto, joka voidaan yhdistää johonkin henkilöön, kuten esim. nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitiedot tai IP-osoite. Käsite on laaja.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan tietoihin liittyvää tai kohdistuvaa toimea, esim. keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttämistä ja luovuttamista. Tietojen käsittelyä on siten esimerkiksi yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen tai kun yhdistys muun toimintansa vuoksi ylläpitää henkilörekisteriä.

Käsittelyperusteen olemassaolosta on aina varmistauduttava ja on kyettävä osoittamaan käsittelyn asetuksenmukaisuus. On kiinnitettävä huomiota siihen, mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään ja miten niitä käsitellään.

Dokumentoinnin vaatimus lisääntyy. Kirjattavaksi tulee henkilörekisterien käyttötarkoitus ja on pystyttävä kertomaan, miten ja milloin tiedot on kerätty.

Lisäys 27.11.2018: Eduskunta on hyväksynyt Tietosuojalain.

https://tietosuoja.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eduskunta-hyvaksyi-tietosuojalait

 

Pähkinänkuoressa

 • Henkilötieto on mikä tahansa tieto, jonka voi yhdistää ihmiseen (nimi, puhelinnumero, sähköposti, jne.)
 • Arkaluontoisen tiedon keräämistä tulee välttää ilman painavaa syytä.
 • Henkilötietojen käsittelyä on kerääminen, tallentaminen, käsitteleminen, jne.
 • Henkilörekisteri on useamman henkilön tiedot samassa paikassa (jäsenrekisteri, osallistujalista, asiakasrekisteri, jne.)
 • Rekisterinpitäjän tulee huolehtia siitä, että rekisteröity tietää itseään koskevien tietojen käsittelystä.
 • Henkilörekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus nähdä ja muuttaa tietojaan, sekä tulla poistetuksi rekisteristä.
 • Tietosuoja-asetus ei edellytä entisen kaltaista rekisteri- tai tietosuojaselostetta. Rekisteröityjä tulee kuitenkin informoida henkilötietojen käsittelystä.

https://tietosuoja.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tietosuoja-asetus-ei-edellyta-entisen-kaltaista-rekisteri-tai-tietosuojaselostetta

EU:n tietosuojatyöryhmä laatii ohjeistusta asetuksen tulkinnasta ja kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavia muutoksia arvioidaan oikeusministeriön asettamassa työryhmässä. Tietosuojavaltuutetun toimisto tiedottaa tulevista ohjeista verkkosivuillaan. Suositeltavaa on säännöllisesti seurata tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistusta

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

https://tietosuoja.fi/organisaatiot

 

Koonnut Inka Hyvönen, harjoittelija, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

29.3.2018

Lisätty 11.4.2018.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen järjestämän tietosuojakoulutuksen videotallenne katsottavissa yhdistyksen YouTube-kanavalta: https://www.youtube.com/watch?v=vkQENOi2KDs

Lisätty 24.5.2018

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet yhdistystoiminnassa, Maarit Päivike lakimies, SOSTE

EU:n tietosuoja-asetus ja järjestötoiminta  OPM:n koulutus, esitettiin suoratoistona 22.5.2018

Päivitetty 27.11.2018