Maakunnan järjestöt ovat vaikuttaneet aktiivisesti järjestämissuunnitelmaan

Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelman toinen versio on ollut julkisesti kommentoitavana tähän päivään saakka. Maakunnan järjestötoimijat ja -verkostot ovat tälläkin lausuntokierroksella olleet aktiivisia ja tehneet lausuntojaan suunnitelmaan. Lausuntonsa ovat tehneet mm. Jyväskylän seudun Valikkoverkosto, Keski-Suomen Järjestöareena, Keski-Suomen kehitysvammaisten tukipiiri ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Kuurojen liiton Yritystä! -hanke, Paremmin Yhdessä ry, Monikulttuuristen järjestöjen ja kotoutumistyön verkosto (MOVE),  Suvimäen Klubitalo ja Keski-Suomen liikunta. 

Alla muutamia poimintoja lausunnoista. 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen lausunto rakennettiin yhteistyössä Keski-Suomen ensi- ja turvakodin, Jyväskylän seudun mielenterveysseuran Kriisikeskus Mobilen, Keski-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n, Suvimäen Klubitalon, SOVATEK-säätiön ja Jyväskylän katulähetyksen kanssa. Lausunnossa avattiin maakunta- ja soteuudistuksen erityisesti sote-järjestöille mukanaan tuomia toimintaympäristön muutoksia. Lausunnossa hyödynneettin selvityshenkilö Tuija Braxin selvitystyötä ja ehdotettiin seuraavaa: Lopullisen järjestämissuunnitelman yhteydessä kerätään tieto maakunnan järjestöjen toiminnoista, järjestöille annettavia avustuksia seurataan ja maakuntaan sekä kuntiin nimetään hyte- ja järjestövastuuhenkilöt. Tietoa järjestöjen toiminnoista tarvitaan mm. tiedolla johtamisen sekä asiakasohjauksen vuoksi. Lisäksi lausunnossa korostettiin erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten palveluiden turvaamisen tärkeyttä.

Keski-Suomen Järjestöareena korosti lausunnossaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista, sillä järjstötoiminta edistää asukaslähtöisesti ja ruohonjuuritason kokemustietoon perustuen kuntien ja maakunnan perustehtävää.

Jyväskylän seudun Valikko-verkosto korosti lausunnossaan sitä, että maakunnan keskushallinnossa tulee olla vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Toimivan vapaaehtoistyön mahdollistaa hyvä rakenne, jota maakunnallinen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori tukisi.

Kaikki lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelussa, minne pääsee ks2020-sivuilta . 

15.5.2018 Anne Astikainen, Järjestöjen muutosagentti


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn