Keski-Suomen tulevan maakunnan palvelutuotannon suunnittelu käynnistynyt

Keski-Suomen tulevan maakunnan palvelutuotannon suunnittelu käynnistynyt

Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen oman palvelutuotannon suunnittelu on käynnistynyt. Parhaillaan kootaan työryhmiä, joissa suunnittelua lähdetään viemään eteenpäin. Suunnittelua tehdään Keski-Suomen järjestämissuunnitelman alustavien linjausten pohjalta.

Maakunnassa käydään tulevana keväänä läpi maakuntaan siirtyvien palveluiden volyymit (mm. henkilöstömäärät ja palveluverkko) ja lähdetään mallintamaan palveluiden organisoitumista. Tavoitteena on, että keväällä saadaan laadittua rakenne siitä, montako liikelaitosta tai yhtiötä maakuntakonsernissa toimii ja mitä palveluita ne tuottavat. Näin henkilöstö alkaa saada tietoa siitä, miten omat palvelut sijoittuvat tulevassa maakunnassa.

Samaan aikaan palvelu- ja hoitoketjujen valmistelua viedään yhä yksityiskohtaisemmalle tasolle. Suunnittelutyöllä tähdätään muuttamaan palveluiden painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Työtä tehdään eri palveluiden yhteistyönä. Palvelu- ja hoitoketjujen mallintamisella varmistetaan kaikkien asukkaiden yhdenvertainen ja asiakaslähtöinen kohtelu riippumatta siitä, missä hän asioi.

Koottavien työryhmien tilanteesta tiedotetaan järjestötoimijoita niin pian kuin mahdollista. 

Järjestöjen muutosagentti Anne Astikainen


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn