Keski-Suomen tulevan maakunnan järjestämissuunnitelman toinen versio on kommentoitavissa 15.5. saakka

Keski-Suomen tulevan maakunnan tehtävät kokoava järjestämissuunnitelmaa on tarkennettu erilaisissa asiantuntijatyöryhmässä tammi-helmikuussa saadun laajan palautteen myötä. Julkiseen arviointiin julkaistiin 10.4. toinen keskeneräinen luonnos, jota on jälleen mahdollisuus kommentoida yhteisesti.

 

Järjestämissuunnitelma ei ota kantaa tulevan maakunnan organisaatioon

Järjestämissuunnitelmassa keskitytään palveluiden järjestämiseen, eli palveluiden tuottamiseen tai maakuntaa muodostuvaan palveluorganisaatioon suunnitelma ei ota kantaa. Näin ollen esimerkiksi huomiot, jotka koskivat palveluverkkoa tai henkilöstön osaamisvaateita, ei näy vielä tässä suunnitelmassa. Useat huomiot koskivat myös suunnitelman rakenteita ja palveluiden ryhmittelytapoja.

 

Kommentoi suunnitelmaa verkossa

Järjestämissuunnitelman toinen versio on luettavissa projektin verkkosivuilla osoitteessa  http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/.  Sivujen kautta pääsee myös kommentoimaan suunnitelmaa otakantaa.fi tai lausuntopalvelu.fi –palveluissa (esimiehille tulee lisäksi erillinen linkki työyhteisöjen REAL-keskusteluun). Palauteaikaa on 15.5.2018 asti. (Suora linkki suunnitelmaan http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/04/jarjestamissuunnitelma_versio2_09042018.pdf)

Palautetta toivotaan kaikilta aiheesta kiinnostuneilta. Päättäjiä, yrittäjiä ja järjestöjä haastetaan myös kertomaan ajatuksistaan. Myös vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja kannustetaan kertomaan huomioistaan omista näkökulmistaan.

Lisätietoja: Järjestämistyön valmistelusta vastaava johtoryhmän jäsen Mikael Palola, p. 044 4598 561

Muiden asiantuntijatyöryhmien vetovastuullisen yhteystiedot ovat luettavissa osoitteessa http://www.ks2020.fi/jarjestaminen/

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn