Keski-Suomessa järjestöjen ja maakunnan vuoropuhelu jatkossakin kumppanuuteen perustuvaa

Keski-Suomessa järjestöjen ja maakunnan vuoropuhelu jatkossakin kumppanuuteen perustuvaa

Keski-Suomen Järjestöareena on ollut vuodesta 2008 keskisuomalaisten järjestöjen ja Keski-Suomen liiton yhteisen vuoropuhelun ja kehittämisen areena. Keski-Suomen liitto on pyytänyt Järjestöareenalta lausuntoja maakunnan kehittämisen ohjelmiin ja strategioihin, ja Järjestöareena on ottanut kantaa yhdistysten ja järjestöjen kannalta merkityksellisiin asioihin.

Järjestöareenasta on haluttu alusta alkaen luoda autonominen ja järjestöjen omaehtoinen elin. Tästä syystä mm. suunnitelmat siitä, että Järjestöareena olisi Keski-Suomen liiton alainen neuvottelukunta, hylättiin yhteistuumin jo perustamisvaiheessa. Järjestöareena onkin toiminut järjestöjen yhteisin voimin, kantavana periaatteenaan ”Tuo tullessasi – vie mennessäsi”. Jokainen Järjestöareenan toimija on ollut samanarvoinen oikeuksineen ja velvollisuuksineen tässä kumppanuuspöydässä. Yhteistyö liiton kanssa on ollut sujuvaa ja vastavuoroista.

Järjestöareena 28.3.2017
Kuva: Viivi Salminen

Keski-Suomen Järjestöareenan ylimääräisessä tapaamisessa 28.3.2018 paikalla olleet järjestöt ja Keski-Suomen liiton väki keskustelivat siitä, millaisella yhteistoimintarakenteella järjestöjen ääni kuuluisi parhaiten uudessa maakunnassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa.  Maakunnan järjestämissuunnitelmaluonnoksessa mainitun järjestöasiain neuvottelukunnan perustamisen sijaan nähtiin tärkeämmäksi kehittää nykyistä, toimijoiden kumppanuuteen perustuvaa Järjestöareenaa vastaamaan niihin tarpeisiin, joita uusi maakunta ja tuleva kansalaisyhteiskunta tuo tullessaan.

Tapaamisessa sovittiinkin, että seuraavaksi Järjestöareenan toimijat kirkastavat areenan tehtäviä sekä miettivät sen rakennetta, työskentelytapaa ja kokoonpanoa. Asian valmistelu annettiin Järjestöareenan työryhmän tehtäväksi.

Lisätietoa Järjestöareenasta löydät Yhdistystorilta: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/keski-suomen-jarjestoareena/


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn