Tuija Brax järjestöjen sote- ja maakuntapäivässä 3.5.18

Järjestöjen sote- ja maakuntapäivä 3.5.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimittänyt OTK Tuija Braxin arvioimaan järjestöjen ja muun kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon mallissa. Lisätietoja selvityksestä.

Selvityshenkilö Braxin tehtävänä on arvioida sote-uudistuksen vaikutuksia järjestöjen näkökulmasta ja vastata heränneisiin kysymyksiin:
1)    Mitkä ovat yleishyödyllisen yhteisöjen toimintamahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?
2)    Millä kriteereillä määritellään sellaisten järjestöjen toiminta, joilla on rajapintoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen että palvelutuotantoon? Miten näiden toimijoiden resurssit voidaan turvata?
3)    Millaisia mahdollisuuksia yleishyödyllisellä yhteisöllä on toimia kumppanina yksityisen tai julkisen sektorin palveluntuottajalle tai muille yleishyödyllisille sote-toimijoille?

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti järjestötoimijoille sekä uudessa toimintaympäristössä järjestöjen kanssa yhteistyötä tekeville julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille.

 

Tilaisuuteen mahtuu 80 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Lisätietoja. 

Tervetuloa!


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn