Alli Paasikiven Säätiön vuodelle 2018 myönnettävät apurahat

Alli Paasikiven Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Säätiö jakaa vuonna 2018 apurahoja toimialueelleen sijoittuviin kehittämis- ja kulttuurihankkeisiin (max 4 000 euroa), väitöstutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin.

Kehittämishankkeissa tuetaan erityisesti hankkeita, joissa on mukana eri toimijoiden yhteistyötä. Kulttuurihankkeissa tuetaan pienimuotoisia hakuvuonna toteutettavia hankkeita. Sama hakija voi saada apurahan samaan tarkoitukseen vain kerran.

APURAHOJEN HAKUAIKA ALKAA 8.1.2018 ja PÄÄTTYY 31.1.2018. Haku tapahtuu osoitteessa https://aps.apurahat.fi/haku​ täytettävällä lomakkeella. Seuraava kehittämis- ja kulttuuriapurahojen haku on syksyllä 2018.

Hakijoille ilmoitetaan kulttuuri- ja kehittämisapurahojen päätöksistä huhtikuussa 2018 ja muista toukokuussa.

Lisätietoja apurahoista http://www.allipaasikivensaatio.com/etusivu/apurahaohjeet

Tiedustelut hakemus@allipaasikivensaatio.com tai puhelimitse 0403587203 (Heikki Hiilamo).


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn