YHDISTYSMESSUT JÄMSÄSSÄ 2018?

YHDISTYSMESSUT JÄMSÄSSÄ 2018?

Jämsän Voimavara ry on ollut jo kaksi kertaa järjestämässä yhdistysmessuja Jämsässä. Nyt suunnitteilla on kolmannet. Jämsän Voimavara ry haluaisi kuulla mielipiteitä suunnittelun alkuvaiheessa – pyydämme ystävällisesti vastaamaan muutamaan kysymykseen, jotka löydät linkin takaa: https://docs.google.com/forms/d/13A2id_mXXWIMyznVAGzhAjvmBXrF5DCu2QUnzXbLmGM/edit

Vastauksia pyydetään mahdollisimman pian; mielellään jo torstai-iltaan (21.9.) mennessä!

Jämsän Voimavara ry:n puheenjohtaja Anne Laimion terveiset Jämsän yhdistysväelle:

Hyvät Jämsän Voimavara ry:n jäsenet ja muut jämsäläiset yhdistystoimijat

Keskustelu järjestöjen roolista ja asemasta sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen käy kuumana koko Suomessa. Keskustelua on ollut herättämässä osaltaan myös käynnistyneet hankkeet eri maakunnissa: Järjestö 2.0 – mukana muutoksessa -avustusohjelma. Soste Suomen sosiaali ja terveys ry koordinoi näitä hankkeita. Lisää tietoa hankkeista löytyy Innokylästä: https://www.innokyla.fi/web/tyotila5607938/materiaalit

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke on yksi näistä hankkeista ja työ on käynnistynyt vauhdilla. Hanketta koordinoi Keski-Suomen yhteisöjen tuki. Lisätietoa hankkeesta Innokylästä  ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen sivuilta. Osallistuin eilen Keski-Suomen Järjestöareenan kokoukseen, jossa hankkeen muutosagentti Anne Astikainen ja muutoskoordinaattori Anu Hätinen esittelivät hankkeen tavoitteita ja tulevia toimenpiteitä. Ensimmäinen konkreettinen teko on järjestökartoituksen laatiminen. Kysely tullaan lähettämään sähköisesti ja toivotaan, että kaikki motivoituvat vastaamaan siihen. Yritetään porukalla varmistaa, että niiltäkin yhdistyksiltä, joilla ei ole sähköpostiosoitteita, saadaan vastaukset. Taas tarvitaan talkoohenkeä!
Parhaillaan mietitään myös toimivia seutualueita – Jämsän seutu on todennäköisesti yksi näistä.
Kannustan myös kaikkia tilaamaan hankkeen uutiskirjeen!

Samoin Yhdessä ei olla yksin -hanke on jo täydessä vauhdissa. Seuraava siihen liittyvä tapahtuma jämsäläisille yhdistystoimijoille on suunniteltu pidettäväksi ti 10.10.2017, klo 15.17. Kutsu tulee lähempänä ajankohtaa. Hankekoordinaattori Sirpa Pekkarinen haluaa pohtia yhteisen tekemisen paikkaa Jämsässä yksinäisyyden torjumisessa.
Kaupungin ja järjestöjen yhteistyön kehittämisessä ei olla vielä päästy eteenpäin. Suunniteltu tapaaminen jouduttiin perumaan Annaliisa Lehtisen sairausloman takia. Asiaa ei kuitenkaan olla unohtamassa, vaan se tulee toteutumaan heti kun mahdollista.

Osallistuin Kuopiossa ”Asukkaiden maakunta” -seminaariin 22.8.2017. Siellä oli puhujana mm. Päivi Kurikka Kuntaliitosta. Hän totesi, että nykyinen kuntalaki ja maakuntalakiluonnos edellyttävät parempaa asukkaiden osallisuutta: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/demokratia-ja-osallisuus/kuntalaisten-osallistuminen. Vaikuttamistoimielimet (vanhus-, vammais- ja nuorisovaltuustot) tulevat uuden lain mukaan pakollisiksi. Tässä vaiheessa asukasosallisuuden tila eri kunnissa on kirjava ja asian korjaamiseksi olisi aloitettava kuntien johdon ja henkilöstön kouluttamisesta.
Nyt paikallinen kansalaistoiminta – yhdistysten toiminta sekä vapaaehtoistyö ja vertaistuki – nousevat keskiöön hyvinvointikeskusteluissa. Miten keskustelut osallisuudesta ja yksinäisyydestä liittyvät toisiinsa? Järjestöt ja osallisuus? Osallisuus hyvinvointitekijänä? Hyvinvoinnin edistäminen uuden kunnan roolina? Kunnan ja järjestöjen yhteistyö? Työelämän ennustetaan olevan lähitulevaisuudessa suuressa murroksessa niin, että yhteiskuntaan kiinnittyminen ei enää tapahdukaan työn kautta. Mikä kansalaistoiminnan rooli tässä tilanteessa voisi olla?

Tulemme tarvitsemaan kestäviä rakenteita kunnan ja järjestöjen yhteistyössä, selkeitä tapoja kuulla asukkaita sekä vastavuoroista yhteistyötä järjestöjen välillä. Tuttuus lisää luottamusta. Yksi konkreettinen keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi voisi olla yhdistysmessut. Jämsän Voimavara on ollut jo kaksi kertaa järjestämässä näitä messuja. Nyt suunnitteilla on kolmannet. Haluaisimme kuulla mielipiteitänne suunnittelun alkuvaiheessa – pyydämme ystävällisesti vastaamaan muutamaan kysymykseen.

https://docs.google.com/forms/d/13A2id_mXXWIMyznVAGzhAjvmBXrF5DCu2QUnzXbLmGM/edit


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn