Palvelut asiakaslähtöisemmiksi -Soteuttamo

Jyväskylän kaupunki järjestää kolme samansisältöistä tilaisuutta 24.8, 6.9 ja 7.9. klo 12-16
Paikka: Jyväskylän Wanha Freda Oy, Yliopistonkatu 11

Miten kiteytetään palvelun arvo asiakkaalle?
Mitä osia palvelusta voidaan vakioida ja tehdä enemmän vähemmällä?
Mitä palvelusta kuvataan ja miten, jotta asiakas saa siitä selkoa?
Tuotteistamisen kymmenen kohdan ohjelma, mikä se on?

Tilaisuuden tavoitteena on antaa osallistujille käytännönkuva mistä palveluiden tuotteistamisessa
ja suunnitellussa on kysymys. Keskiössä päivässä on osallistavat menetelmät, kuten
visuaalisuus, vuorovaikutus ja vaikuttamisen mahdollisuus. Kehitettävää palvelua tarkastellaan
asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden kautta. Palvelukehittämisen taustalla on,
että palvelu olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja tasalaatuista, sujuvaa sekä oikein mitoitettua.
Teematilaisuus on suunnattu kaikille toimijoille (järjestöt, yritykset sekä kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajille), joilla on halu kehittää toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi.
Tilaisuuden tavoitteena on kirkastaa toimijoiden valmiuksia tuottaa toimivia ja asiakas- sekä
ihmislähtöisiä palveluita. Kouluttajana tilaisuudessa toimii palvelumuotoilun asiantuntija ja
palvelumuotoilu –kirjan kirjoittaja Juha Tuulaniemi.
Järjestämme 3 samansisältöistä teematilaisuutta. Ilmoittaudu yhteen tilaisuuteen. Kuhunkin
tilaisuuteen mahtuu 30 henkilöä. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuudet
ovat osallistujille maksuttomia.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumislinkki 24.8.2017 https://www.webropolsurveys.com/S/3522699C741C5760.par
Ilmoittautumislinkki 6.9.2017 https://www.webropolsurveys.com/S/48EBDF4031305FA1.par
Ilmoittautumislinkki 7.9.2017 https://www.webropolsurveys.com/S/80556C4DAC0D8E04.par

Tervetuloa!
Piija Äijänen, Mia Lindberg ja Riitta Pylvänen, Jyväskylän kaupunki

Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki,
joka edistää ekosysteemiajattelua sotessa. Lisätietoa Soteuttamosta: www.soteuttamo.fi .
Jyväskylän kaupunki on toteuttaa ” Hyvinvoinnista Elinvoimaa” -hankkeen puitteissa eri teemaisia
aktivointitilaisuuksia, jotka kulkevat nimellä Soteuttamo.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn