Yhdistykset

Viimeksi rekisteröityneet yhdistykset

Effortia

Effortia

Espoon kiinteistönvälityksen LKV-pätevyysvertailu Asuntojenmyynti.fi seuraa maksutta lain kiinteistönvälitysliikkeiltä edellyttämien pätevyysvaatimuksien toteutumista ja tilaa Suomessa paikkakunnittain. Välityslain uudistuksen mukaan kunkin välitysliikkeen vastaavan hoitajan tulee jatkuvasti huolehtia siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on välittäjäkokeessa Lue lisää…

Suomen Kipu ry

Suomen Kipu ry

Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö. Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, joita kipu koskettaa. Kehitämme erilaisia vertaistuen muotoja ja tuemme alueellista toimintaa. Yhdistyksen tehtävänä on: • Lue lisää…

Mielentaide ry

Mielentaide ry

Mielentaide ry on valtakunnallinen vapaaehtoistyöllä toimiva mielenterveyskuntoutujien taideyhdistys, jonka alueellista toimintaa keskitetään Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen. Mielentaide ry on seuraavien yhdistysten jäsenenä: Mielenterveyden Keskusliitto ry, Kansalaisareena ry ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisia taiteentekomahdollisuuksia Lue lisää…

Kokemustalo.fi

Kokemustalo.fi

Kokemustalo on keskisuomalaisten kokemusasiantuntijoiden markkinointi- ja yhteydenpitosivusto. Kotisivullamme kerrotaan kokemusasiantuntijuuteen liittyvistä asioista sekä toiminnastamme Keski-Suomessa. Sivustollamme keskisuomalaiset kokemusasiantuntijat voivat kertoa itsestään ja kokemustaustastaan, heihin saa myös yhteyden kotisivujemme kautta.

Suvimäen Klubitalo

Suvimäen Klubitalo

Suvimäen Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama yhteisö,joka tarjoaa arkeen tavoitteellista toimintaa ja vertaistukea. Se auttaa kohtaamaan arjen mukanaan tuomia haasteita, sekä vähentämään yksinäisyyden tunnetta. Klubitalo kannustaa jäseniään myös opiskelemaan ja työelämään. Älä jää yksin. Suuntaa Klubitalolle! Toimintaan ovat Lue lisää…

Jyvälän Setlementti ry

Jyvälän Setlementti ry

Jyvälän Setlementti ry toimii sitoutumattomana setlementtiperustansa tunnustavana kansalaisjärjestönä, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä edistää vuorovaikutusta ja keskinäistä avunantoa. Yhdistys korostaa ihmisyyttä ja yhteisöllisyyttä tarkoituksenaan edistää kansalaisten henkistä kasvua, elämän hallintaa ja eettisyyttä. Jyvälä toimii Lue lisää…

Keski-Suomen Sydänpiiri ry

Keski-Suomen Sydänpiiri ry

Keski-Suomen Sydänpiiri on vuonna 1957 perustettu alueellinen kansanterveys- ja potilasjärjestö, johon kuuluu 13 paikallista sydänyhdistystä ja lähes 5000 henkilöjäsentä. Toiminta-alueemme muodostaa Keski-Suomen maakunta sekä Pieksämäen ja Kangasniemen sydänyhdistysten alueet. Keski-Suomen Sydänpiiri on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä, alueellisesti aktiivisesti vaikuttava Lue lisää…

Monikulttuurikeskus Gloria ry

Monikulttuurikeskus Gloria ry

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille. Gloria toimii tasa-arvon puolesta, rasismia ja ennakkoluuloja vastaan tekemällä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä järjestämällä tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia monikulttuurisuudesta. Monikulttuuristen ja etnisten ryhmien on Lue lisää…

Paremmin Yhdessä ry

Paremmin Yhdessä ry

                                                        Paremmin Yhdessä ry on kansainvälinen kehitysyhteistyöjärjestö, joka tekee yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen Lue lisää…