Toimijat


Mieli Maasta ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään, auttaa toipumisessa ja vaikuttaa masennusta ehkäisevästi.  Jyväskylässä toimii kolme vertaisryhmää: Kansalaistoiminnankeskus Matarassa, Tikkakosken pappilassa ja Säynätsalon seurakuntakodilla. Avoimiin ryhmiin voi tulla kuka tahansa, joka on Lue lisää…


Ikäinstituutin toiminnan lähtökohtana on ikäihmisen oma ääni, kokemus arjesta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Ikäinstituutin työ jakaantuu kahteen toimialaan ja työtä linjataan painopisteiden avulla. Ikäinstituutti vastaa yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin koska: ikääntymiseen liittyvän, monitieteisen ja -alaisen tutkimustiedon tarve kasvaa ikäihmisten toimintakyvyn, sen arvioimisen Lue lisää…


Valkolan kyläyhdistyksen henkiinherätyskokous oli lokakuussa 2015 ja siitä lähtien yhdistys on toiminut aktiivisesti.Tarkoituksena on kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen ja kaikinpuolisen hyvinvoinnin edistäminen kylässämme. 


Kilpirauhasliiton toiminnan tarkoituksena on toimia valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien ja lisäkilpirauhassairauksien tunnettuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden ja lisäkilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liittoon kuuluu 15 alueellista kilpirauhasyhdistystä. Jäsenyhdistysten ja liiton jäsenmäärä on noin 10 Lue lisää…


Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry on vuonna 2000 perustettu vertaistukijärjestö, joka tarjoaa vertaistukitoimintaa henkirikoksessa läheisensä menettäneille. Lisäksi se pyrkii edistämään henkirikoksen uhrien läheisten asemaa Suomessa mm. toimimalla erilaisissa asiantuntija- ja vaikuttamistehtävissä. Huoma tekee aktiivista yhteistyötä muiden surujärjestöjen kanssa. Huoman Lue lisää…


Yhdistyksen tavoitteena on auttaa ADD/ADHD-oireisia aikuisia löytämään keinoja mahdollisimman hyvään elämään. Järjestämme vertaistuki toimintaa senkä pidempiä vertaistapaamisia. Otamme kantaa ADHD-aikuisten elämään vaikuttaviin asioihin. Tuemme ADHD-oireisia ja tiedotamme ADHD:ta ja sen vaikutuksesta ihmisten elämään. Ohjaamme ja opastamme kyseliöitä tuen ja hoidon Lue lisää…


Nya Östis (NÖ) är en svenskspråkig lokaltidning med Lovisanejden som spridningsområde. Tidningen, som ges ut av Understödsföreningen för Nya Östis, utkommer torsdagar varje vecka. Det första numret gavs ut i april 2015. I november 2017 närmar sig upplagan 2400 exemplar. — Lue lisää…


  Pohjois-Suomen aluetoimisto sijaitsee Oulun keskustassa. Aluetoimiston toimialueena on koko Pohjois-Suomen alue. Aluetoimistossa työskentelee 12 henkilöä. Pohjois-Suomen aluetoimistossa tuotetaan kuntien ja lapsiperheiden tarpeisiin monenlaisia palveluja; lapsiperheiden tukihenkilötyö lomakotitoiminta Sporttikummitoiminta ehkäisevä tukiperhetyö lastensuojelun tukiperhe-ja tukihenkilötyö erityistukiperhetyö yhteisöllinen ryhmätoiminta Teemme ehkäisevää, sosiaalihuoltolain mukaista Lue lisää…


Yhdistyksemme pyrkii välittämään perustavanlaatuista ymmärrystä inhimillisestä elämästä sellaisella tavalla, että siitä on välitöntä hyötyä sekä yksilöille että yhteisöille. Tarjoamme työpajoja, koulutusta ja tukea ihmisille, jotka välittävät maailmasta ja tahtovat kasvaa ihmisinä. Elämän perusymmärrys ry on perustettu vuonna 2015 ja on poliittisesti, uskonnollisesti Lue lisää…


Kyläyhdistys toimii paikallisten asukkaiden tukena ja kokoontumis alustana. Yhdistys on rekisteröity ja toiminta on tavanomaista yhdistystoimintaa kylällä asuvien asukkaiden tarpeita varten. Tiedotuskanavina toimii facebook ja whatsapp sovellukset. Kyläyhdistyksellä on johtokunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kaikille avoin kyläkokous pidetään kerran Lue lisää…