Uutinen


Onko sinulla arkea parantava ratkaisu tai muu kokeilun arvoinen idea ihmisten hyvinvointiin liittyvään vapaaehtoistoimintaan? STEA etsii loka-marraskuun aikana ideahaun kautta uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja rahoitettavaksi. STEAn vapaaehtoistoiminnan ideahaku aukeaa 2. lokakuuta ja kestää 15. marraskuuta saakka. Kokeilun paikka on netissä toimiva palvelu, missä Lue lisää…


EPTO (European Peer Training Organisation, Euroopan vertaiskoulutusjärjestö) on laatinut kouluttajan kirjan vertaisoppimisesta. Vertaisoppiminen kannustaa nuoria etsimään ratkaisuja ongelmiinsa, vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja heitä ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen sekä tulemaan sinuiksi itsensä kanssa kaikessa moninaisuudessaan. Työkalupakki tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita Lue lisää…


Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelman hanketukihaku on auki syyskuun ajan, 1.–30.9.2017. Hanketukea voidaan myöntää paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Hakijana voi olla mikä tahansa rekisteröity Lue lisää…


Mun talous -hankkeen aikana nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset ovat toivoneet ohjeita ja materiaaleja nuorten ylivelkaantumisen ehkäisyn ja taloudellisen lukutaidon edistämistyön tueksi. On toivottu opasta, joka rohkaisee ottamaan raha-asiat puheeksi, kertoo hyvistä toimintamalleista ja vinkkaa parhaista käytännöistä, palveluista ja materiaaleista. Syyskuussa Lue lisää…


Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus on selvittänyt, miten ikäihmiset asioivat internetissä, mitä sähköisiä palveluita he käyttävät sekä millaisia haasteita he kohtaavat. Senioreiden käyttämät palvelut ovat sähköistyneet vauhdilla ja yhä useampia palveluja tarjotaan ensisijaisesti verkossa: tämä tarkoittaa sekä julkisia kuten verohallinnon ja Kelan Lue lisää…


Kuntosalivuoroja on tarjolla sekä Ikäaseman että Myllykosken seniorikuntosaleilla. Molemmilla kuntosaleilla laitteet on helppokäyttöisiä ja ne on hankittu ajatellen erityisesti iäkkäitä käyttäjiä. Kumpaankin kuntosaliin on esteetön pääsy. Ikäaseman Seniorikuntosalilla on varattavissa järjestöille kuntosalitilaa Ikäaseman omien toimintojen ulkopuolisina aikoina maanantaista perjantaihin klo Lue lisää…


Kouvolan vanhusneuvosto hakee ehdokkaita ensimmäiseksi Kouvolan Vuoden Vanhusteko – palkinnon saajaksi. Palkinto on kunniamaininta ja se myönnetään vuosittain hyvälle vanhustyön teolle tai kehittä- mishankkeelle. Kouvolan Vuoden Vanhusteko-palkinto myönnetään hakemusten perusteella henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt Lue lisää…


Tulossa on yllättäviä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden puheenvuoroja. Digitalisaatio siivittää neljää webinaaria ja sarja kattaa koko ihmisen elämänkaaren. Webinaarisarja rohkaisee kokeilemaan ”digiä” – sekä pohtimaan sen vastuullista soveltamista! Tule mukaan keskustelemaan, miten digitaaliset ratkaisut tulevat osaksi ihmisten arkea eri elämänvaiheissa! Lue lisää…


  Vakuuttaminen vapaaehtoistoiminnassa Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARESin palaverissa vieraillut LähiTapiolan riskipäällikkö Jarno Rova toi hyvää tietoa vapaaehtoistoiminnan vakuuttamisesta. Yhdistykselle mahdollisia vakuutuksia ovat muun muassa ryhmävakuutus ja yhdistyksen toiminnan vastuuvakuutus. Yhdistykset voivat ottaa vapaaehtoistyön vakuuttamista varten ryhmävakuutuksen. Ryhmävakuutus on hyvä vaihtoehto silloin, Lue lisää…


Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa. Ne ovat toiminta-avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- Lue lisää…