Ajankohtaista


Tule haastamaan itsesi ITF Taekwon-Don peruskurssille, joka alkaa 1.9.2017. Peruskurssi pidetään aina perjantaisin Tuomarilan koululla kello 17:00 – 19:00. Kurssi kestää syys-joulukuun ajan ja päättyy vyöarvokokeeseen. Sen jälkeen voi jatkaa harrastusta harjoituksissamme, joita on tarjolla neljänä päivänä viikossa. Peruskurssi maksaa 100€/ hlö tai Lue lisää…


Rajaseutu ry toteuttaa yhteistyöhankkeen Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa vuonna 2017. Tuemme Pohjois-Karjalan maakunnassa toteutettavaa toimintaa myöntämällä hanketukea yhdistysten tai yhteisöjen organisoimille hankkeille. Palkitsemalla Vuoden rajaseututeon haluamme nostaa esiin Pohjois-Karjalassa tapahtuvaa hyvää toimintaa ja toimijoita ja palkita ne Vuoden rajaseututeko tai Vuoden Lue lisää…


JÄRJESTÖSTARA   Kuka on vuoden 2017 JärjestöStara? Kuka on mielestäsi vuoden 2017 JärjestöStara? Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE valitsee vuosittain ehdotusten pohjalta maakunnan JärjestöStaran. JärjestöStara-palkinto luovutetaan henkilölle tai taholle, joka omalla toiminnallaan on edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi Lue lisää…


  Tietoa hankkeesta: Töpinän Tähti – hanke on Kontiolahden työttömät ry:n hallinnoima ja Sosiaali- ja terveysministeriön avustusosaston rahoittama hanke, jonka päätavoitteena on ylläpitää ja edistää työttömien hyvinvointia ja toimintakykyä organisoidun ja tavoitteellisen, heidän omista tarpeistaan lähtöisin olevan vapaaehtois- ja vertaistukitoiminnan Lue lisää…


Digitalisaatio voisi helpottaa ikäihmisten arkea, mutta suuri osa vanhoista ihmisistä jää edelleen sähköisten palvelujen ulottumattomiin, kertoo Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen selvitys. Selvityksen tulosten perusteella Vallin Ikäteknologian keskus laati palvelujen kehittäjille viisi suositusta, joiden avulla ikäihmiset saadaan mukaan digitalisaatioon. Lue lisää…


STM asettaa haettavaksi kaksi miljoonaa euroa valtionavustuksia erityisen tuen tarpeessa olevien ruoka-apuun ja päihderiippuvaisten tukeen. Avustuksia voivat hakea yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt tai säätiöt. Avustukset on jaettu kahteen eri osa-alueeseen: Päihderiippuvaisten tuki Ruoka-apu erityisen tuen tarpeessa oleville Molempiin osa-alueisiin STM myöntää Lue lisää…


Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. Päihde- ja mielenterveysjärjestöistä etsitään ja saadaan kohtaamisia, jotka kaupungistumisen myötä ovat luonnollisina vähentyneet. Yksin asuvat ja erilaisia ongelmia kohtaavat ihmiset löytävät yhdessä tekemistä, jakamista sekä toistensa tukea. Lue lisää…